दिनांक – 01 जुलै, 2023 रोजी सकाळी 11:00 वाजता (ICT हॉल) ‘वसंतराव नाईक जयंती’, ‘कृषी दिन’ म्हणून साजरी करण्यात आली.Continue Reading