Notice : 13 April 2020

वरिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक बंधू-भगिनी यांना सुचित करण्यात येते की UGC ने भारत पढे आॅनलाईन या शैक्षणिक पद्धतीचा वापर करण्यासंबंधी सर्व विषय शिक्षक, संशोधक, विद्यार्थी यांच्याकडून या संबंधीच्या आपल्या कल्पना, सूचना ऑनलाइन मागवल्या आहेत. तरी आपण सोबत दिलेल्या पत्रावर असलेल्या ईमेलवर आपल्या कल्पना, सूचना या संबंधीची माहिती पाठवायची आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. प्राचार्य हु. बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय वसमत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *