Category Archives: Latest NEWS

सूचना : परिक्षेचे हॉल तिकीट वाटप

सूचना

हिवाळी -2020 महाविद्यालयात बी.ए./बी.कॉम / बी.एस्सी द्वितीय, वर्गात विद्यार्थ्यांना सुचीत करण्यात येते की, परिक्षेचे हॉल तिकीट वाटप दि. ०८/०३/२०२१ वेळ सकाळी ०७ ते १० वाजे पर्यत करण्यात येणार आहे.तरी सर्व विद्यार्थ्यांना याची नोंद घ्यावी.

 

प्राचार्य
बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय

Minutes of IQAC

Meeting Minutes

IQAC Meeting

Time Table : Second Year Back Log Summe2020

TIME TABLE : B.Sc. Second Year Back Log Summe2020

TIME TABLE : BA Second Year Back Log Summer 2020

TIME TABLE : Back Log Students Summer Exam 2020

Google Classroom Notice 2

विद्यार्थी सूचना
बी ए प्रथम वर्ष इंग्रजी एच्छिक वर्गाचे
पेपर 1
Understanding Prose Fiction
गुगल क्लासरूम वर मार्गदर्शन सुरू आहे
जॉईन होण्यासाठी
वर्ग कोड—
67t5swf

Google Classroom Notice 1

विद्यार्थी सूचना
बी ए प्रथम वर्ष इंग्रजी कम्पल्सरी वर्गाचे गुगल क्लासरूम वर मार्गदर्शन सुरू आहे
जॉईन होण्यासाठी
वर्ग कोड—
j4me3wf